Partners

 

Vlaanderen WaterProof is het werk van een groot aantal stakeholders en projectpartners. Ze leveren elk in hun domein of regio een belangrijke bijdrage aan het succes van het project en aan een brede transitie naar een robuust watersysteem in Vlaanderen.

Opdrachtgever

 

Met Vlaanderen WaterProof schakelen we een versnelling hoger om de Blue Deal van de Vlaamse Regering uit te rollen, gesteund door de kabinetten van Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir en van Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Jo Brouns

Voor de uitvoering en de coördinatie van het project doet de Vlaamse regering een beroep op VITO vanuit haar rol als strategisch onderzoekscentrum.


 

Projectpartners

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is een toonaangevende onderzoeksinstelling op vlak van cleantech en duurzame ontwikkeling.

Vlaanderen WaterProof wordt in goede banen geleid door de afdeling VITO-Water in samenwerking met de collega’s van teams landgebruik, IT, klimaat en het VITO Transitieplatform. Naast de projectcoördinatie en de rapportering aan de Vlaamse overheid zorgt VITO voor het ontwerp, analyse en monitoring van de mogelijke scenario’s voor de aanleg van buffers en andere technische maatregelen in de demoruimtes en organiseert VITO de co-creatie trajecten.
 

Aquafin bouwt en beheert de infrastructuur om huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen te zuiveren. Ook zet de organisatie haar kennis van de watercyclus in om oplossingen voor te stellen voor wateroverlast en droogte.


In Vlaanderen WaterProof zorgt Aquafin mee voor de scenario-analyses, de co-creatietrajecten, en het vormgeven en realiseren van de nieuw ontwikkelde concepten in het project. Ze houden bovendien in het oog dat Vlaanderen WaterProof maximaal kan aansluiten op de bestaande en geplande waterzuiveringsinfrastructuur.

De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen met een uitgebreid innovatieprogramma voor de watervoorziening van morgen. Daarbij werken ze onder meer aan decentrale oplossingen om watercycli lokaal te sluiten en zo de waterketen te verkorten.

In Vlaanderen WaterProof neemt De Watergroep deel aan de co-creatietrajecten voor de demoruimte WaterArchitect, en staan ze mee in voor het ontwerp en de uitvoering van lokale decentrale oplossingen.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen zet in op duurzame economische groei in de provincie. POM werkt onder meer aan het concept “Bedrijventerrein van de Toekomst” waarbij duurzaam watergebruik een van de thema’s is.

In Vlaanderen WaterProof is POM West-Vlaanderen sterk betrokken bij de demoruimte WaterArchitect: ze staan mee in voor de scenario-analyse, de co-creatieworkshops en de onderbouwing van de selectie van het bedrijventerrein.

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx speelt een centrale rol in het coördineren van het waterbeleid in de provincie. Bovendien is zij de centrale spil om acute droogteproblemen in de provincie te beheren en aan te pakken.

Onder haar impuls en in samenspraak met de eigenaar Sibelco, zet Vlaanderen WaterProof een haalbaarheidsonderzoek op naar de beschikbaarheid en gebruiksmogelijkheden van water in de ontginningsplassen van demoruime KlimaatPlassen.

Het Proefcentrum voor de Fruitteelt (pcfruit vzw) is een internationaal erkend onderzoekscentrum dat toegepast wetenschappelijk onderzoek doet naar fruitteelt. Ook zetten ze demonstratieprojecten op om de sector te verduurzamen. Zo heeft de organisatie uitgebreide ervaring met irrigatie, bodemafdekking en bodembewerking.

Daarom is pcfruit de regionale coördinator van de demoruimte WaterGemeenschap in Vlaanderen WaterProof. Ze werken mee aan de scenarioanalyse, de co-creatietrajecten, de evaluatie en uitvoer van maatregelen en hun opvolging. pcfruit verzorgt ook mee de lokale stakeholdercommunicatie voor de demoruimte WaterGemeenschap.

Pidpa is drinkwaterbedrijf in de provincie Antwerpen. Sterk gericht op innovatie, streeft het naar zekere en stabiele watervoorziening.

Binnen Vlaanderen WaterProof is Pidpa parter in de demosite in de Kempen. Samen met VITO evalueren ze of het water uit de zandwinningsplassen van bedrijf Sibelco opgewaardeerd kan worden tot drinkwater.

Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water) is de onafhankelijke spil tussen onderzoekers, ondernemers en overheden in het Vlaams waterlandschap. Het initieert, coördineert en faciliteert samenwerking en kruisbestuiving tussen initiatieven, met focus op systeemaanpak en innovatie.

Vanuit haar rol als kenniscentrum sleutelt Vlakwa actief aan een systeeminnovatieve aanpak voor ons watersysteem. In Vlaanderen WaterProof werkt Vlakwa mee uit hoe we de demoruimtes van Vlaanderen WaterProof kunnen bouwen op een systemische basis, en andere systeeminnovatieve projecten op het terrein kunnen laten landen.

Stuurgroep

Departement Omgeving
Koen Miseur, Beleidsadviseur groene economie - voorzitter van de stuurgroep
Hilde Van Lancker, Beleidsadviseur - financiële opvolging
Maarten Hens, Hoofdadviseur strategie - afstemming met de Vlaamse Blue Deal

Kabinet van Vlaams minister Jo Brouns voor Economie, Innovatie en Landbouw
Karl Lauwers, Raadgever Wetenschap & Innovatie

Kabinet van Vlaams minister Zuhal Demir voor Energie en Omgeving
Tom De Vits, Raadgever Omgeving

Vlaamse Milieumaatschappij
Bernard De Potter, Administrateur-generaal
Barbara Vael, Afdelingshoofd Beheer en investeringen waterlopen en Communicatie

Departement Landbouw en Visserij
Patricia De Clercq, Secretaris-generaal

Departement Energie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
Gert Verreet, Beleidsadviseur
Annelies De Wael, Beleidsmedewerker