Waarom WaterProof?

De kraan dicht

​Zonder water, geen leven. Lang hebben we gedacht dat water in Vlaanderen onuitputtelijk was. Een rist droge zomers waarin buitenkranen verplicht dicht moesten en bedrijven door watertekort in de problemen zijn gekomen, hebben ons met de neus op de feiten gedrukt. Tegelijk zorgen de toenemende intense regenbuien voor wateroverlast. We botsen duidelijk tegen de grenzen van ons systeem en we mogen niet langer bij de pakken blijven zitten. Hoog tijd om ons meer weerbaar te maken tegen waterschaarste en wateroverlast!

Vlaamse Blue Deal

Om waterschaarste en droogte aan te pakken, riep de Vlaamse Regering de Blue Deal in het leven. De Blue Deal is een ambitieus programma dat via meer dan 70 acties de strijd tegen waterschaarste en droogte op het terrein aangaat.
De Blue Deal wil werken aan structurele oplossingen, vertaald in concrete realisaties. 
In de eerste plaats wil de Blue Deal ons aanzetten tot een mentaliteitsshift: we moeten in Vlaanderen anders omgaan met water. Water zo veel mogelijk ter plekke vasthouden. Minder water gebruiken, meer water hergebruiken en verspilling aanpakken. Door slim water te gebruiken én door de sponsfunctie van de ondergrond te herstellen, kunnen we de balans tussen watervraag en wateraanbod herstellen.

Dat doen we door te kiezen voor extra waterbuffering via meer natte natuur en groenblauwe infrastructuur. Tegelijkertijd wapenen we ons zo ook beter tegen wateroverlast bij intense regenbuien.

Vlaanderen WaterProof is een van de grote trajecten binnen het Blue Deal programma. Het traject met drie demo’s wordt uitgevoerd door VITO, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, in opdracht van de Vlaamse overheid.

Dankzij nauwe samenwerking met sterke partners voor de lokale demonstraties kan WaterProof onderzoek en innovatie in de praktijk brengen via concrete inspirerende realisaties in Vlaanderen.  

Heel Vlaanderen WaterProof

WaterProof brengt mensen samen, stimuleert de zoektocht naar oplossingen en versterkt lopende en nieuwe initiatieven. Over heel Vlaanderen kunnen burgers, bedrijven, landbouwers en lokale overheden straks onze lokale demonstraties bezoeken. Door te inspireren en concrete tips en tools aan te bieden, zal onze innovatie ook op andere plekken en in andere omstandigheden haalbaar zijn.  

De systeemaanpak in WaterProof overstijgt zo het lokale karakter van de drie demosites. Zo boeken we overal in Vlaanderen waterwinst en maken we onze regio echt waterproof!