Waarom WaterProof?

Zo maken we Vlaanderen waterproof

De kraan dicht

Zonder water, geen leven. Lang hebben we gedacht dat water in Vlaanderen onuitputtelijk was. Een rist droge zomers waarin buitenkranen verplicht dicht moesten en bedrijven door watertekort in de problemen zijn gekomen, hebben ons met de neus op de feiten gedrukt. We botsen tegen de grenzen van ons systeem en steken maar beter een tandje bij voor een degelijk onderbouwd Vlaams waterbeleid.

Vlaamse Blue Deal

Precies daarom heeft de Vlaamse overheid de ambitieuze Blue Deal samengesteld. We moeten overstappen naar een klimaatrobuust watersysteem waardoor we beter bestand zijn tegen droogte en we een buffer kunnen vormen tegen waterschaarste. Met duurzame, oplossingsgerichte acties wil Vlaanderen evolueren naar een modelregio voor efficiënt watergebruik.

Met WaterProof schakelt de Vlaamse overheid een versnelling hoger om de Blue Deal in de praktijk te brengen. Als we er werkelijk werk van willen maken, dan moeten we dat samen doen en op verschillende terreinen. Water is geen evidentie. Op momenten met veel regenval moeten we systemen ontwikkelen om dat water te bufferen. Water dat gebruikt wordt in de industrie mogen we niet langer laten weglopen, maar terugwinnen en opnieuw inzetten. Waterzuinige productieprocessen inzetten en iedereen ervan overtuigen dat ‘water’ het nieuwe goud is...

Heel Vlaanderen waterproof

WaterProof brengt actoren in contact, stimuleert de zoektocht naar oplossingen en versterkt lopende en nieuwe initiatieven. Over heel Vlaanderen kunnen burgers, bedrijven en lokale overheden straks een aantal demoprojecten bezoeken die inspireren en gemakkelijk op andere locaties en in andere omstandigheden kunnen overgenomen worden. De systeemaanpak in WaterProof overstijgt zo het lokale karakter van de drie demosites: de innovatie die eruit voortvloeit wordt straks uitgewerkt op Vlaamsbrede schaal.

Zo maken we heel Vlaanderen echt waterproof.