Vlaanderen WaterProof maakt Vlaanderen futureproof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vele lange droogteperioden en de alsmaar vaker voorkomende overstromingen na stortbuien. Het zijn twee zijden van dezelfde klimaatmedaille. Die extremere weersomstandigheden drukken ons met de neus op de feiten. We botsen op de grenzen van wat ons watersysteem aankan.

Nu moeten we het tij zien te keren. Hoe kunnen we winst halen uit water? We grijpen in om doeltreffender met water om te gaan, zodat ons systeem bestand is tegen waterschaarste en -overlast. Dat wil Vlaanderen WaterProof doen: waterwinst boeken voor mens en maatschappij.

 

Hemelwater beter vasthouden en gebruiken

Als het vandaag regent dan loopt het meeste water onmiddellijk de riolering in en verdwijnt het snel richting zee. De vele verharding in bebouwde gebieden belemmert dat het water in de bodem dringt en onze grondwatervoorraden aanvult. Bovendien zorgt de klimaatverandering voor langere perioden van droogte, afgewisseld met hevige regenbuien. We moeten het hemelwater wanneer het valt dus beter kunnen vasthouden en hergebruiken.

 

Drie grote demonstratieruimten

Met deze insteek werken we aan drie grootschalige demonstraties op verschillende locaties: op een bedrijventerrein in Tielt, in de fruitstreken van Haspengouw en het Hageland en rond de zandwinningsplassen in de Kempen. De ervaring die we opdoen en de successen die we boeken delen we nadien met de rest van Vlaanderen. Zo boeken we samen waterwinst!

demoruimten

 

Tielt

Op het bedrijventerrein Tielt-Noord werken we samen aan alternatieve waterbronnen en een aangename werkomgeving.

KlimaatPlassen

In de regio Mol-Dessel-Lommel bufferen we water in bestaande zandwinningsplassen om zoetwatervoorraden doeltreffend in te zetten.

Fruitstreek

In de fruitstreken Haspengouw en Hageland bouwen we aan een hechte watergemeenschap voor klimaatrobuust bodem- en waterbeheer.

Zo smeden we innovatieve oplossingen

In WaterProof kiezen we voor een systeemaanpak. We willen we problemen bij de bron aanpakken, in plaats van brandjes te blussen op het einde van de rit. Symptomen structureel voorkomen dus, in plaats van genezen.

Daarom durven we over de grenzen van de bestaande kaders te denken. Want enkel als we onze regels en gewoontes in vraag durven te stellen, kan innovatie bloeien.

Alleen als we die hefbomen en knelpunten kennen, kunnen we actief op zoek naar stroomversnellende oplossingen. Daarbij verkennen we interacties met energie, voedselvoorziening, mobiliteit en onze gezondheidszorg.

Vlaanderen WaterProof is een van de grote trajecten in het kader van de Blue Deal van de Vlaamse overheid, de strijd tegen droogte en waterschaarste. 

Vlaanderen verbeelding werkt