Vlaanderen WaterProof maakt Vlaanderen futureproof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo maken we Vlaanderen waterproof

Een rist droge zomers heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. We botsen op de grenzen van het water dat beschikbaar is en steken maar beter een tandje bij voor een degelijk onderbouwd, robuust watersysteem in Vlaanderen.

Vlaanderen WaterProof is een traject dat de Vlaamse Blue Deal in de praktijk brengt.

Drie grote demoruimtes verdeeld over Vlaanderen tonen hoe we via slimme ingrepen en lokale samenwerking doeltreffend en duurzaam met water kunnen omgaan. De ervaring die we opdoen, kunnen we nadien over heel Vlaanderen uitrollen. Dit traject gaat verder dan water bufferen of hergebruiken. Het is systeeminnovatief, datagedreven en vooral schaalbaar. Het is de basis waar we straks een echt waterproof Vlaanderen op bouwen.

Zo smeden we oplossingsgerichte innovatie

We moeten over de grenzen van bestaande kaders durven denken, want het besef groeit dat we de dupe zijn van onze eigen regels en gewoontes.

Wanneer water letterlijk uit de lucht komt vallen, laten we dat nog te vaak verloren gaan. Het vloeit ongecontroleerd weg naar de zee, en zo droogt ook de voedingsbodem op voor onze toekomst.

Hier en nu maken we de omschakeling van water afvoeren naar water vasthouden. We spitten de status quo tot op de bodem uit en ontwikkelen een systemische langetermijnvisie op water in Vlaanderen. We hanteren een alles-heeft-een-impact-op-alles helikopterview.

In WaterProof pakken we problemen bij de bron aan, in plaats van brandjes te blussen op het einde van de rit. Ook verkennen we interacties met energie, voedselvoorziening, mobiliteit en onze gezondheidszorg.

Alleen als we die hefbomen en knelpunten kennen, kunnen we actief op zoek naar stroomversnellende oplossingen.

Zo steken we strategisch de schop in de grond

Die oplossingsgerichte innovaties zetten we in WaterProof meteen in de praktijk om.

Met systeemvisie en waterbehoud als bouwstenen boetseren we drie grootschalige demoruimtes in Vlaanderen. Die ervaringen versterken proefondervindelijk onze kijk op het watersysteem, waardoor we de impact op kennis- en praktijkinnovatie vergroten.

De Vlaanderen WaterProof demoruimtes kaart

 

Tielt

Op het bedrijventerrein Tielt-Noord werken we samen aan alternatieve waterbronnen en een aangename werkomgeving.

Kempen

In de regio Mol-Dessel-Lommel bufferen we water in bestaande zandwinningsplassen om zoetwatervoorraden doeltreffend in te zetten.

Haspengouw

In de Haspengouwse fruitstreek bouwen we aan een hechte watergemeenschap voor klimaatrobuust bodem- en waterbeheer.

Blue Deal
Vlaanderen verbeelding werkt