Welkom op Tielt Noord

Tielt demo

Samen met de lokale bedrijven, landbouwers en overheden boeken we hier waterwinst om Tielt Noord minder afhankelijk te maken van kostbaar leidingwater en schaars grondwater. Dat doen we door volop in te zetten op het potentieel van regenwater.

Verwacht op Tielt Noord:

  • Minder behoefte aan kraanwater
  • Minder behoefte aan opgepompt (diep) grondwater
  • Meer lokale infiltratie of hergebruik van regenwater

Met een hele reeks maatregelen zullen de bedrijven minder kwetsbaar zijn voor droogte of wateroverlast door intense regen. Tegelijkertijd zorgen we voor meer groen, duurzamere energie en een betere mobiliteit.

Op basis van onderzoek en overleg bepaalden we 8 waterwinsten voor het bedrijventerrein die we in de komende jaren realiseren op Tielt Noord. Zo maken we van Tielt Noord een inspiratieplek voor andere bedrijventerreinen in Vlaanderen.