KlimaatPlassen

Slimme waterbuffering voor de

regio van Dessel en Mol

 

Klimaatplassen

Om de waterzekerheid in de Antwerpse Kempen tijdens periodes van langdurige droogte te verbeteren plant het Vlaamse Blue Deal traject Vlaanderen WaterProof slimme waterbuffering in de zandwinningsputten Donk en Rauw en nabij het Postels Vaartje.

Toggle all items

Slimme waterbuffering in de regio van Dessel, Mol en Lommel

Het landschap in Mol en Dessel biedt met zijn talrijke zandwinningsputten diverse kansen om water te bufferen in bestaande waterplassen. Het potentieel werd onderzocht in een uitgebreide haalbaarheidsstudie.

Daaruit blijkt dat drie plassen als waterbuffer kunnen dienen in tijden van droogte: de plassen Schans, Rauw en Donk. In Rauw en Donk gaat Vlaanderen WaterProof en zijn partners aan de slag om ze om te vormen tot 'KlimaatPlassen'.

Rond het Postels Vaartje zijn er dan weer mogelijkheden om water te bufferen in de bodem en ondergrond door middel van infiltratie.

Kaart zandwinningsplassen in Dessel, Lommel en Mol

Waterbuffering in zandwinningsplassen: hoe doe je dat?

Concreet kunnen de zandwinningsplassen op twee manieren bijdragen aan de waterzekerheid.

  • Buffering door peilsturing

Een eerste manier is om de plas te gebruiken als buffer.  Door het peil van de plassen in natte periodes te laten stijgen boven het normale peil ontstaat een waterbuffer. Om water vast te houden door middel van een peilverhoging is een regelbare stuw nodig. Omdat de meeste plassen een grote oppervlakte beslaan, volstaat 10 cm peilverhoging in de drie plassen al voor de opslag van meer dan 250.000 m³ water, goed voor het jaarlijks watergebruik van 3.500 gezinnen.
 

  • Overloopdebiet als waterbron 

 Een andere wijze om de plassen in te zetten is slim gebruikmaken van het overloopdebiet. Het water in de plassen dat doorgaans wegstroomt naar de waterlopen in de omgeving, leiden we af om in te zetten voor lokaal gebruik. Dat overloopdebiet is het hele jaar door beschikbaar.

 

Hoe werkt een klimaatplas?

Geen extra water maar een duurzame, alternatieve waterbron

Het opzet van Vlaanderen WaterProof is om met slimme waterbeheer extra waterzekerheid te bieden tijdens droge perioden.

De WaterProof partners beschouwen het gebufferde water dus niet als een extra waterbron.

Bij het toewijzen van het water aan de toekomstige gebruikers wensen we dat het water uit de KlimaatPlassen een duurzaam alternatief wordt voor het bestaande gebruik van grondwater.

Wat doen we met het gebufferde water?

Over de haalbaarheidsstudie

De studie die het potentieel voor waterbuffering in de regio aantoonde, werd uitgevoerd door VITO (Vlaamse Instelling voor Technologische Ontwikkeling) en Intoe en opgezet met de steun van de diensten van de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx. De studie werd gefinancierd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), drinkwatermaatschappij Pidpa, De Vlaamse Waterweg en Voka Mechelen-Kempen.

Voor de studie werd op regelmatige tijdstippen overleg gepleegd met Sibelco (de exploitant van de plassen), Pidpa, VMM, Voka Mechelen-Kempen, de gemeenten Mol en Dessel, de provincie Antwerpen en een brede groep van stakeholders.

Vlaanderen WaterProof gaat verder in dialoog met de stakeholders en lokale betrokkenen voor de realisatie van de KlimaatPlassen.

KlimaatPlassen