Fruitstreek

fruitstreek

Welkom in Haspengouw en het Hageland! Hier werken we intensief samen met de lokale telers om de fruitstreek bestand te maken tegen de grillen van het klimaat. Dat doen we door in te zetten op het robuust beheer van bodem en water.

 

Want water is cruciaal voor de fruitteelt. Alle activiteiten vragen samen zo’n 1 miljoen kubieke meter water per jaar afkomstig van externe bronnen (zonder het regenwater dat rechtstreeks op de velden valt). Bron: Landbouwmonitoringsnetwerk 

In de fruitteelt wordt water gebruikt voor diverse doeleinden: 
•    Om te irrigeren of fertigeren (water en meststoffen toedienen)
•    Om gewassen te beschermen
•    Om te beregenen tegen nachtvorst
•    Als transportmiddel in de sorteerinstallaties
•    Specifiek voor de wijnbouw: voor vinificatie.

Voldoende waterbeschikbaarheid op elk moment van het jaar, ook tijdens langdurige droogte: dat is waar Vlaanderen WaterProof hier voor gaat. 

Daarom testen we een pakket innovatieve maatregelen voor de fruitteelt in de praktijk. De proeven leren ons met welke maatregelen er winst te halen valt. In een volgende fase maken we de waterwinsten gebruiksklaar om de principes op te schalen en breed te verspreiden!

Vier sporen voor waterwinst

Voor een klimaatrobuuste watervoorziening in de fruitstreek werken we op vier sporen:

Een eerste spoor waar Vlaanderen WaterProof op inzet zijn maatregelen die infiltratie in de bodem verbeteren. Extra vocht in de bodem maakt de fruitteelt tijdens droogte namelijk minder afhankelijk van irrigatie.

Naast een beter bodembeheer bestuderen we de mogelijkheden van efficiënter watergebruik. In de peren- en kersenteelt zetten we bodemvochtsensoren en dendrometers in om een preciezer beeld te krijgen van het beschikbare water in de bodem en de vochtbehoeften van de bomen.

We evalueren alternatieve waterbronnen om fruittelers van meer duurzamer water te voorzien. Zo bekijken we de mogelijkheden van het gezuiverd afvalwater en van regenwater uit een gescheiden rioleringsstelsel.

Een slimme landschappelijke inrichting met de juiste aanpassingen om het water in de regio beter vast te houden kan een grote impact hebben. Het kan tegelijk het landschap kwaliteitsvoller maken, de leefbaarheid  verbeteren en de landbouw klimaatrobuuster maken.