Groen licht voor piloottest drinkwaterproductie Put van Rauw

De Vlaamse overheid verleent – na onder andere een positief advies van het gemeentebestuur van Mol - een omgevingsvergunning voor een tijdelijke pilootinstallatie voor waterbehandeling langs de Blauwe Keidreef. De pilootinstallatie kadert in het project Vlaanderen WaterProof en zuivert onder supervisie van VITO en Pidpa gedurende één jaar lang het water uit de Put van Rauw. Na deze testperiode weten we of de Put van Rauw in de toekomst mogelijk een ruwwaterbron kan worden voor drinkwaterbedrijf Pidpa.            

 

Waarom deze pilootproef
Een aanzienlijk volume water stroomt continu uit de Put van Rauw via de kanaalplas naar het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Voorlopige waterkwaliteitsanalyses tonen aan dat het water van de Put van Rauw van goede kwaliteit is. In de toekomst is dit water een mogelijke ruwwaterbron voor drinkwaterbedrijf Pidpa.

VITO en Pidpa zullen samen met de andere projectpartners bestuderen of dit water in aanmerking komt als bron voor de productie van drinkwater. Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en de noodzakelijke waterzuiveringsstappen plannen ze een pilootopstelling.
 

Ondergrondse leiding
Concreet komt er een zuiveringscontainer aan de groeve Blauwe Kei. Via een ondergrondse leiding wordt water van de plas Rauw Noord (palend aan de Put van Rauw) naar de pilootzuiveringsinstallatie gepompt. Daar voert men gedurende een jaar testen uit met het oog op drinkwaterproductie. Bij gunstige resultaten overweegt Pidpa in een volgende fase het water van Rauw op grotere schaal in te zetten voor drinkwaterproductie.
 

Geen impact voor het natuurgebied
De vereiste milieuvergunningsaanvraag voor het boren van een ondergrondse leiding en het plaatsen van de zuiveringscontainer werd door de Vlaamse overheid afgeleverd. Om het natuurgebied van de Put van Rauw en omgeving te sparen, werd ervoor gekozen om de zuiveringscontainer verderop achter het talud van de actieve zandgroeve Blauwe Kei te plaatsen. Daardoor zal er aan de Put van Rauw of Het Kristallijn weinig tot niets te merken zijn van deze tijdelijke activiteit.


Pilootzuivering start in februari 2024

In de loop van december 2023 startten de voorbereidingswerken. Daarvoor wordt een onderboring van de Blauwe Keidreef uitgevoerd om het water van Rauw Noord naar de groeve Blauwe Kei te brengen. In februari 2024 werd de proefwaterzuivering opgestart.

Meer informatie