Tielt Noord verandert water in champagne

Op 9 juni 2022 organiseerde Vlaanderen WaterProof het eerste Waterwinstevent om samen met de bedrijven van Tielt Noord winst te halen uit water. In een gemoedelijke sfeer gingen de projectpartners in dialoog met de lokale bedrijven, landbouwers en het Tielts stadsbestuur.  Doelstelling: letterlijk en figuurlijk water in champagne veranderen!

Waterwinstevent in Tielt

 

‘Verander water in champagne’

De genodigden van het Waterwinstevent werden in stijl ontvangen in de showroom van Buro International op Tielt Noord. Daar konden ze bij aankomst meteen al water in champagne veranderen! Samen met de uitnodiging kregen de ondernemers een herbruikbare waterfles, die ze konden meenemen naar het event… gevuld met regenwater van op Tielt Noord. Bij aankomst leegden de bezoekers de inhoud van hun waterfles in een grote waterdispenser en kregen ze een glaasje bubbels in de plaats. Het in de dispenser verzamelde water zou doorheen de avond nog een bijzondere bestemming krijgen. Elke druppel telt!

 

regenwater in de dispenser

 

De bezoekers werden verwelkomd door Dieter Cuypers van VITO. Hij tankte een glas van het verzamelde regenwater en gebruikte het om zijn stem te smeren. Dat kon veilig dankzij een ‘Life straw’ waterfilter. De toon was gezet: en of we iets met het regenwater van Tielt Noord kunnen aanvangen!

 

Dieter Cuypers
Dieter Cuypers dronk van het ingezamelde regenwater met een filterend rietje.

Dat beaamden ook bedrijfsleiders Kurt en Patricia: twee acteurs van de Belgische Improvisatie Liga doorspekten het evenement met ludieke scènes die het belang en de winsten van Vlaanderen WaterProof toonden.

Joris Vande Vyvere, schepen voor onder meer waterbeheer, openbare werken en duurzaamheid, toonde zich trots dat Tielt uitgekozen was voor deze demonstratie van Vlaanderen WaterProof. Hij benadrukte het belang van het project voor de bedrijven, maar ook voor landbouwers en de bevolking. 

Joris Vande Vyvere
Tielts schepen Joris Vande Vyvere

 

Waterwinst? Samen voor de toekomst van Tielt-Noord

Wim Schiettecatte, Katrien Moubax en Ian Montauban van Swijndregt
Wim Schiettecatte (VITO), Katrien Moubax (Aquafin), Ian Montauban van Swijndregt (De Watergroep)

Hoe halen we samen winst uit water? Wim Schiettecatte (VITO), de coördinator van de demonstratie, benadrukte de doelstellingen van Vlaanderen WaterProof: minder schade bij droogte en overstromingen, minder behoefte aan kostbaar leidingwater of grondwater en meer groen. Bovendien biedt het traject veel mogelijkheden om tegelijk ook andere winsten te boeken zoals betere en veiligere mobiliteit om van Tielt Noord een aangenamere werkplek te maken. De ingrepen in Vlaanderen WaterProof maken deel uit van de Blue Deal van de Vlaamse regering, zo kaderde Inge Genné, programmamanager water bij VITO.

Katrien Moubax van projectpartner Aquafin besprak de waterwinst die de geplande scheiding van afvalwater- en regenwaterafvoer biedt voor regenwaterhergebruik. Met het concept ‘Aqtirain’ wordt er namelijk extra buffercapaciteit gecreëerd ondergronds, zonder te moeten ingrijpen in het landschap. Ook bij de heraanleg van de Kanegemstraat wordt geïnnoveerd met een nieuw type wegdek. Het regenwater dat op de weg valt kan daarbij apart afgeleid kan worden naar een regenwaterbuffer. Tegelijkertijd komen er veiligere fietspaden die van het ander verkeer afgescheiden worden met een groenstrook. 

Daarna vertelde Ian Montauban van Swijndregt van projectpartner De Watergroep over de plannen om het regenwater op te zuiveren naar proceswater voor de industrie en de daarvoor geplande pilootstudie.

 

Meer blauw en groen voor Tielt Noord

Welke kansen biedt Vlaanderen WaterProof om Tielt Noord in te richten met minder beton en meer groen en waterpartijen? Meer ontharding betekent niet enkel een betere infiltratie van het regenwater. Het zorgt ook voor een aangenamere groene werkomgeving met ruimte voor fijne plekken om te lunchen, ontspannen, sporten... Mogelijke toekomstbeelden van enkele locaties op de site spraken alvast tot de verbeelding. Zo kon men zien wat de keuze voor ontharding en groen op verschillende locaties op het terrein zou kunnen betekenen.

toekomst Tielt Noord

 

Host Dieter nodigde de aanwezigen uit om op een grote kaart vooraan hun voorkeurlocaties voor extra blauwgroene ruimte aan te geven met stickers voor extra groenperken of een waterpartij.

waterwinsten op de kaart

 

Wie heeft water? Wie wil water?

Daarna werden de watervraag en -aanbod van de bedrijven met elkaar vergeleken. Aan de aanbodzijde werd er concreet gekeken naar wie regenwaterputten had op zijn terrein waarvan het water niet of weinig gebruikt wordt. Aan de vraagzijde werd dan weer gekeken naar bedrijven voor wie extra regenwater een welgekomen aanvulling of alternatief zou zijn voor de bestaande waterbronnen. Om goed zicht te krijgen op de situatie in het bedrijventerrein werden de bedrijven gevraagd hun watervraag of -aanbod duidelijk te maken door op de locatie een passende sticker te kleven.

 

Geanimeerde discussies

Die interactie lokte heel wat spontane reacties uit. Een landbouwer kaartte zijn waternoden aan en vertelde over de captatiebeperkingen van het bufferbekken aan de Deinzesteenweg. Lokale bedrijfsvertegenwoordigers verwezen ook naar de instructies van de brandweer om het water in de regenwaterputten op het bedrijventerrein te reserveren als bluswater. Ook aandachtspunten de mogelijke vervuiling van de bodem met PFAS en de locatie van de kleilaag die waterinfiltratie kan bemoeilijken kwamen ter sprake.

geanimeerde discussies

Een ander thema dat aan bod kwam was het grote tekort aan vrachtwagenparkings in de streek. Een oplossing voor deze problematiek staat hoog op de agenda bij een aantal bedrijfsleiders en de vraag kwam om dit ook als een mogelijke koppelkans te zien voor de toekomstige (project)ontwikkelingen op het bedrijventerrein.

 

Wordt vervolgd!

Het team van Vlaanderen WaterProof luisterde aandachtig en noteerde de suggesties. Zij gaan deze zomer aan de slag met de voorstellen, vragen en bezorgdheden en komen er in communicatie via een lokale nieuwsbrief en tijdens een volgend Waterwinstevent op terug.

Blijf op de hoogte over alle plannen voor Tielt Noord en schrijf je in op de nieuwsbrief via www.waterwinst.be.

Bekijk hier de foto's van het evenement

 

Video Waterwinstevent 9 juni 2022