WaterWinstEvent takeaway: Drainages peilgestuurd maken

Bespaar op irrigatie met peilgestuurde drainage

Elke druppel water telt. Water stockeren in de bodem betekent winst zowel voor de landbouwer als voor zijn omgeving.

Onderzoek op goed doorlatende zandgronden wijst alvast uit dat een omvorming van een klassiek drainagesysteem naar een peilgestuurd systeem de landbouwer een aantal bovengrondse irrigatiebeurten kan uitsparen.

Bij de toepassing in de fruitstreek is extra aandacht nodig voor bodemtextuur en hellingsgraad: zwaardere gronden zullen trager reageren op de peilsturing, waardoor het beheer anders aangepakt moet worden, en op percelen met een te hoge hellingsgraad zal de omvorming vaak te complex blijven.

Andere aandachtspunten die door de telers genoemd werden gingen o.a. over de impact van de nattere bodem op het bodemleven en het risico op dichtslibben van de drainagebuizen. Het potentieel voor deze techniek in de fruitstreek wordt momenteel uitgetest op een aantal praktijkvelden. 

Het project OP-PEIL voorziet trouwens bedrijfsbegeleiding voor telers met vragen bij de aanleg of het beheer van peilgestuurde drainagesystemen, dus bij verdere vragen aarzel niet om contact op te nemen met één van de begeleidende OP-PEIL partners via https://www.peilgestuurdedrainage.be/action 

Meer info over deze actie kan u verkrijgen via tcoussement@bdb.be of kris.dhaese@pcfruit.be