WaterWinstEvent takeaway: Regenwater infiltreren bij hellende percelen

Hoe beperk ik de afstroming van water op hellende fruitpercelen?

 

Hellende fruitpercelen kunnen oppervlakkige afvoer van water (runoff) veroorzaken bij hevige buien.

In het kader van WaterProof wordt de runoff gemeten op een hellend Conference perceel. Maar de hoeveelheid runoff is afhankelijk van heel wat factoren zoals hellingsgraad van het perceel, hoeveelheid neerslag, neerslagintensiteit, periode in het seizoen (bv. wel/geen blad aan de bomen), beheer van de zwart- en grasstrook, compactie in de rijsporen, …

De WaterProof metingen kunnen dus niet zomaar veralgemeend worden. Een opvolging op langere termijn en op andere locaties (bijvoorbeeld ook minder steile percelen) is nodig om hierover verdere conclusies te kunnen trekken.


In het kader van WaterProof blijven we aandacht hebben voor maatregelen die waterinfiltratie op fruitpercelen verbeteren, zoals de aanleg van greppeltjes in de zwartstrook. Bij een nieuwe aanplant is het in elk geval belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de aanleg en het beheer van de grasstrook.

Meer info over deze actie kan u verkrijgen via victoria.nelissen@pcfruit.be