WaterWinstEvent takeaway: Regenwater van regenkappen opvangen voor hergebruik

Hoe gebruik ik de regenkappen om water op te vangen en te hergebruiken?

De teelt van houtig kleinfruit gebeurt onder regenkappen/overkappingen om de gevoelige vruchten te beschermen tegen de impact van regendruppels.

Deze regenkappen kunnen echter ook gebruikt worden om het regenwater op te vangen (en te hergebruiken). De gangpaden zijn voorzien van een grasstrook. Daar kan het regenwater opgevangen worden via een ondiep drainagesysteem. In eerste testen werd tot 50% van het regenwater op deze manier opgevangen en afgevoerd naar een bassin voor hergebruik. Zeker op percelen waar deze kappen een gans jaar gesloten zijn, geeft dit mogelijkheden. Ook bij kersenkappen kan men, vooral bij regenweer in de zomer, een gedeelte van het regenwater opvangen via ondiepe drainage. Maar de periode van wateropvang is hier veel korter.

Belangrijk is wel dat de sleuf waarin de drainagedarm ligt eerst voorzien wordt van folie en dat men de sleuf opvult met kiezel. 

Meer info over deze actie kan u verkrijgen via ann.gomand@pcfruit.be