Fruitsector gaat samen voor waterwinst tijdens event bij Proefcentrum Fruitteelt

Op 16 november verwelkomde Vlaanderen WaterProof meer dan 80 deelnemers voor het eerste WaterWinstEvent bij het Proefcentrum voor de Fruitteelt in Sint-Truiden. Het werd een boeiende en gevarieerde namiddag met inspirerende presentaties, bezoeken aan proefopstellingen en  ruimte  voor uitwisseling en dialoog. Het publiek bestond uit een mix van fruittelers en andere professionals die bij de fruitteelt betrokken zijn.

 

Moderator Dieter Cuypers, onderzoeker bij VITO, verwelkomde de deelnemers in een, voor de gelegenheid gezellig aangeklede, loods bij het Proefcentrum voor de Fruitteelt. Hij peilde bij de aanwezige fruittelers  naar hun bezorgdheden en ervaringen met watergerelateerde uitdagingen.

Waterwinstevent verwelkoming Dieter Cuypers en Dany Bylemans

Na een welkomstwoord door Dany Bylemans, algemeen directeur van het Proefcentrum Fruitteelt over het belang van water in de fruitteelt ging het evenement van start met een aantal inspirerende presentaties door onderzoekers, beleidsverantwoordelijken en fruittelers.

Ingeborg Joris, onderzoeker bij VITO 

Ingeborg Joris presenteerde de acties voor waterwinst in de fruitstreek van het project Vlaanderen WaterProof. Met een robuust beheer van bodem en water de fruitstreek wapenen tegen de wateruitdagingen van de toekomst, dat is het doel van dit Vlaamse Blue Deal traject. Daarbij benadrukte ze dat het project met de gekozen acties zowel inzet op lokaal perceelsniveau als op landschappelijke schaal. Met een brede blik wordt er gekeken naar zowel de impact én het potentieel van verschillende maatregelen.

Bekijk de presentatie

Joerdy Lux van de Groene Kring Haspengouw Fruit

Aansluitend was het tijd voor jonge fruitteler Joerdy Lux van de Groene Kring Haspengouw Fruit.

Hij bevestigde het belang van water voor de fruitteelt nu en in de toekomst. Veel fruittelers ondervinden nu al de impact van een tekort (en soms ook een teveel) aan water.

Bewust omgaan met grondwater, maar ook hergebruik van regenwater, peilsturing toepassen bij drainages om water niet onnodig af te voeren, organische stof in de bodem verhogen, gerichte teeltkeuze,… dit zijn volgens de Groene Kring mogelijke acties in de strijd tegen toekomstige watertekorten in de fruitteelt, aldus Joerdy Lux.

Marleen Mertens van het Departement Landbouw en Visserij

Daarna was het aan Marleen Mertens van het Departement Landbouw en Visserij. Zij presenteerde de ruime subsidiemogelijkheden voor watergerelateerde investeringen via het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds).

Met de start van het nieuwe GLB (het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027) werden de mogelijkheden bovendien verder uitgebreid. Het gaat onder meer over wateropslag van hemelwater in reservoirs of spaar- en bufferbekkens, druppelirrigatie, waterzuiveringstechnologie, infiltratiesystemen voor water in de bodem, peilgestuurde drainage, dammen, knijpconstructies, stuwen, …

Fruittelers die willen investeren in acties voor waterwinst kunnen dus voor heel wat maatregelen financiële steun aanvragen. 

Bekijk de presentatie (enkel voor eigen gebruik!)

Jan Van der Velpen van Fruitbedrijf Van der Velpen

Vervolgens was het woord opnieuw voor de fruitsector: fruitteler Jan Van der Velpen van Fruitbedrijf Van der Velpen deelde zijn ervaringen met een aantal acties voor duurzaam waterbeheer. Een mooie fruitproductie halen in een veranderend klimaat? Ja, dat moet kunnen, maar dan wel met voldoende aandacht voor de waterbeschikbaarheid.

Net als een aantal andere fruittelers in de zaal ervaarde ook Jan Van der Velpen immers dat het verkrijgen van een grondwatervergunning niet meer zo vanzelfsprekend is, of vaak aan een aantal extra voorwaarden gekoppeld is. Inzetten op meerdere waterbronnen kan de waterbeschikbaarheid vergroten. Hemelwater en ondiep drainwater kan bijvoorbeeld ook opgevangen worden.

Verder is het volgens Jan ook belangrijk om bewust en slim om te gaan met het water dat beschikbaar is. Gelukkig kan technologie hierin ondersteunen, bijvoorbeeld door het inzetten van sensoren om slim te irrigeren of bodemscans om de eigenschappen van de bodem beter in kaart te brengen.  

Via een samenwerking in een aantal onderzoeksprojecten zoals BodaSlim probeert men bij Fruitbedrijf Van der Velpen alvast zelf hun steentje bij te dragen tot een gezonde WaterProof toekomst voor de fruitteelt. 

Bekijk de presentatie 

Kennismaking met de acties voor waterwinst


Na de presentaties was het tijd voor een verdere kennismaking met vijf acties voor waterwinst uit het project Vlaanderen WaterProof. In kleinere groepjes werden de deelnemers rondgeleid langs enkele proefopstellingen of werktafels waar telkens één actie gepresenteerd werd. Wat is de impact van deze actie? Hoe wordt de actie geïmplementeerd? Hoe zit het met het kostenplaatje? En is dit praktisch wel realiseerbaar? De ongezouten mening van de deelnemers werd gevraagd... en ook gegeven.

Netwerkreceptie met standjes

Het evenement werd vervolgens afgerond met een netwerkreceptie met frietjes en lokale bieren.

De deelnemers kregen daarbij de gelegenheid om ook enkele andere projectstanden te bezoeken en een geografische analyse te laten maken van de wateruitdagingen en -mogelijkheden voor fruitbedrijven.

Netwerken op het waterwinstevent