Rauw: overloopdebiet voor drinkwaterproductie

KlimaatPlas Rauw

Uit waterkwaliteitsanalyses blijkt dat het water van de Put van 't Rauw in Mol van goede kwaliteit is en dat het mogelijk bruikbaar is als ruwwaterbron voor drinkwaterproductie. Om zicht te krijgen op de noodzakelijke waterzuiveringsstappen wordt in samenwerking met integraal waterbedrijf Pidpa een pilootopstelling opgezet.

Concreet plannen we de installatie van een pilootzuiveringscontainer achter het talud van de groeve Blauwe Kei.

Via een ondergrondse leiding zal water van Rauw Noord naar deze zuiveringsinstallatie gepompt worden.

Indien de resultaten gunstig zijn, kan het water van Rauw dat nu (via de kanaalplas) overloopt naar het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen op grote schaal ingezet worden voor drinkwaterproductie door Pidpa.