Postels Vaartje: ondergrondse wateropslag

Postels Vaartje op de kaart

De hydrogeologische berekeningen in de haalbaarheidsstudie van de KlimaatPlassen toonden aan dat er potentieel is voor slimme waterbuffering in de ondergrond nabij het Postels Vaartje.
 

'MAR'

Hier zouden we mogelijk ‘Managed Aquifer Recharge’ (MAR) kunnen toepassen. Tijdens natte periodes zouden we dan water uit het Postels Vaartje afleiden om vervolgens in de ondergrond te laten infiltreren.

De verhoogde grondwatervoeding zou bijdragen tot het herstel van het grondwatersysteem in de regio. Ook het seizoensgebonden bufferen van het water is een optie.

De mogelijkheden van 'MAR' in de regio Postel worden momenteel verder onderzocht.