Over demoruimte Tielt Noord

Tielt Noord ontstond in de jaren zestig en is een dynamische industriezone die een breed scala activiteiten herbergt: een grote textielfabrikant, de kunststoffensector die een lange traditie heeft in Tielt, meubelindustrie, bouwbedrijven, autodealers...

Kaart Tielt Noord

 

Watergebruik op Tielt Noord

Het watergebruik op Tielt Noord is heel divers.

Er zijn een aantal grotere industriële waterverbruikers die grondwater oppompen of regenwater uit de eigen waterputten gebruiken. Wanneer nodig, onttrekken ze water uit het stormbekken aan de Deinsesteenweg (zie onder).

Daarnaast huisvest Tielt Noord heel wat opslagruimtes en kantoren waar het watergebruik beperkt blijft tot het sanitair en de koffiemachine.

Bij de grote waterverbruikers is de garantie op voldoende water voor de bedrijfsprocessen al vele jaren een zorg. Voor hen bieden de waterwinsten van Vlaanderen WaterProof meer zekerheid bij waterschaarste. West-Vlaanderen is in het bijzonder gevoelig hiervoor; oppompverboden in de hele provincie zijn geen uitzondering meer bij droogte.

Verkeer

Wie Tielt Noord bezoekt, vindt er een drukke industriezone waar veel vrachtwagens af en aan rijden. Voetgangers en fietsers delven het onderspit op de weg. Bezoekers en werknemers komen doorgaans met de auto naar het bedrijventerrein. 

Vlaanderen WaterProof maakt de koppeling tussen waterwinst en veilige mobiliteit. Aangezien het bedrijventerrein aanpaalt aan de woonwijken van de stad, kan een veilige fiets- en voetgangersverbinding Tielt Noord aantrekkelijker maken voor iedereen die er langskomt. 

tielt noord straat

 

Landbouw

landbouwvelden naast Tielt Noord

 

Aan de andere kanten grenst het bedrijventerrein aan landbouwvelden. Duurzame wateroplossingen voor Tielt Noord zijn dus ook gunstig voor de landbouwers die bij droogte met de handen in het haar zitten. Het extra opgevangen regenwater kan dienstdoen als irrigatiewater voor hun akkers, of drinkwater voor hun dieren.

Stormbekken

Aan de zuidkant (Deinsesteenweg) vinden we een stormbekken dat grote volumes regenwater van het bedrijventerrein kan opvangen. De brandweer, de lokale landbouwers en een aantal bedrijven van Tielt Noord bevoorraden er zich sporadisch met behulp van tankwagens.
Vlaanderen WaterProof bestudeert de mogelijkheden om dit bekken in te zetten als een actieve waterbuffer: een belangrijke schakel in een systeem van maximale regenwateropvang en hergebruik. Door een goede opvolging van watervolumes en -kwaliteit is het water ook een goede bron voor de bedrijven en de lokale landbouw. 

Uitbreiding met 29 hectaren

Door een geplande uitbreiding zal Tielt Noord de komende jaren nog aanzienlijk groeien. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) bereidt momenteel de verkoop en ontwikkeling voor van 29 extra hectaren in oostelijke richting. 

In dit uitbreidingsgebied zijn vier extra open bekkens voorzien waarin regenwater opgevangen en gebufferd zal worden. Door een slimme aansturing van het waterniveau en van het overstort kunnen de bekkens bijkomende functies krijgen. Denk aan hergebruik naar industrie, bluswatervoorziening voor brandweer en infiltratie. Het waternetwerk van deze greenfield wordt na een studie van de globale waterbalans verbonden met dat van het bestaande terrein.
 

foto WVI