Donk: waterbuffering als alternatieve waterbron voor lokale bedrijven, landbouw en kwetsbare waterlopen

Groeve Donk biedt uitstekende buffermogelijkheden. Door de bouw van een stuw kan er tot 150.000 m³ water (of het jaarlijks watergebruik van ruim 2.000 gezinnen) gebufferd worden voor gebruik in droge perioden. Daarnaast is het gemiddelde dagelijkse overloopdebiet van ongeveer 10.000 m³ (of het dagelijks gebruik van meer dan 85.000 gezinnen) inzetbaar als alternatieve waterbron wanneer het niet noodzakelijk is voor de voeding van de Witte Nete. 

Cocreatietraject

Vlaanderen WaterProof start in het najaar van 2023 een participatietraject op om te onderzoeken voor wie het gebufferde water een duurzaam alternatief kan zijn. In de eerste plaats wordt gekeken naar de bedrijven in de KMO-zone Stenehei en de nabijgelegen landbouw. Ook het gericht laten overlopen naar de Witte Nete is een mogelijkheid. Zo kunnen we het basisdebiet op peil houden en de kwetsbare dier- en plantensoorten in de waterloop beschermen.

Voor de waterbuffering in Donk wordt in het najaar van 2023 een bevraging georganiseerd bij de bedrijven van de KMO-zone Stenehei en bij de lokale landbouwbedrijven. De enquête bij de bedrijven gebeurt in samenwerking met de intercommunale IOK, Voka Mechelen-Kempen en de gemeente Dessel. Voor de bevraging van de lokale landbouwers werken we onder meer samen met gemeenten Mol en Dessel, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Boerenbond.