Het landschap beter inrichten

Een slimme landschappelijke inrichting met de juiste aanpassingen om het water in de regio beter vast te houden kan een grote impact hebben. Het kan tegelijk het landschap kwaliteitsvoller maken, de leefbaarheid  verbeteren en de landbouw klimaatrobuuster maken.

Samen met de betrokken regionale landschappen en overheden bestuderen we de mogelijkheden die er zijn.

Meer informatie volgt.
 

Andere sporen naar waterwinst voor de fruitstreek

Een eerste spoor waar Vlaanderen WaterProof op inzet zijn maatregelen die infiltratie in de bodem verbeteren. Extra vocht in de bodem maakt de fruitteelt tijdens droogte namelijk minder afhankelijk van irrigatie.

Naast een beter bodembeheer bestuderen we de mogelijkheden van efficiënter watergebruik. In de peren- en kersenteelt zetten we bodemvochtsensoren en dendrometers in om een preciezer beeld te krijgen van het beschikbare water in de bodem en de vochtbehoeften van de bomen.

We evalueren alternatieve waterbronnen om fruittelers van meer duurzamer water te voorzien. Zo bekijken we de mogelijkheden van het gezuiverd afvalwater en van regenwater uit een gescheiden rioleringsstelsel.