Efficiënt watergebruik

Naast een beter bodembeheer bestuderen we de mogelijkheden van efficiënter watergebruik. In de peren- en kersenteelt zetten we bodemvochtsensoren en dendrometers in om een preciezer beeld te krijgen van het beschikbare water in de bodem en de vochtbehoeften van de bomen.

Bodemvochtsensoren en dendrometers

Door slim gebruik te maken van bodemvochtsensoren kunnen de irrigatienoden op de fruitpercelen preciezer bepaald worden. Vlaanderen WaterProof onderzoekt hoe deze technologie optimaal gebruikt kan worden, op kleine en grotere schaal.

Dendrometers meten de variatie in stamomtrek van de fruitbomen. ’s Nachts zet de stam uit omdat de bomen dan maximaal vocht opnemen via de wortels. Overdag krimpen de bomen. Hoe hard ze krimpen, is dus een indicator voor hoeveel vocht een boom opneemt. Nemen ze genoeg vocht op of gaan ze in stress door vochttekort? Wanneer de stam 's nachts minder toeneemt dan hij overdag krimpt, heeft de boom duidelijk dorst. 

Bodemvochtsensoren in de boomgaard
Bodemvochtsensoren in de boomgaard
Een dendrometer geïnstalleerd op een perenboom
Een dendrometer geïnstalleerd op een perenboom

De data van de dendrometers worden samen geëvalueerd met die van de bodemvochtsensoren. Zo kan de teler beter inschatten hoe groot de waterbehoefte is en wanneer irrigatie noodzakelijk is. Dat voorkomt onnodig waterverbruik.

Opvang van regenwater via regenkappen

Om kersen te beschermen tegen hevige neerslag plaatsen fruittelers vaak regenkappen.
Vlaanderen WaterProof test de mogelijkheden om het water op te vangen dat op de regenkappen valt. Het opgevangen regenwater wordt verzameld in een regenwaterput en kan dan gebruikt worden voor irrigatie.

Regenwateropvang via regenkappen

 

Regenwaterverzamelput

Andere sporen naar waterwinst voor de fruitstreek

Een eerste spoor waar Vlaanderen WaterProof op inzet zijn maatregelen die infiltratie in de bodem verbeteren. Extra vocht in de bodem maakt de fruitteelt tijdens droogte namelijk minder afhankelijk van irrigatie.

We evalueren alternatieve waterbronnen om fruittelers van meer duurzamer water te voorzien. Zo bekijken we de mogelijkheden van het gezuiverd afvalwater en van regenwater uit een gescheiden rioleringsstelsel.

Een slimme landschappelijke inrichting met de juiste aanpassingen om het water in de regio beter vast te houden kan een grote impact hebben. Het kan tegelijk het landschap kwaliteitsvoller maken, de leefbaarheid  verbeteren en de landbouw klimaatrobuuster maken.